KlarPris’ personvernerklæring

Sist oppdatert: 21.01.22.

 

Følgende er KlarPris’ erklæring om beskyttelse av personlige opplysninger, og beskriver prosessene for beskyttelse av personlige opplysninger for KlarPris’ programvare (også kalt «Markedsplass») samt KlarPris’ hjemmesider.

Denne erklæringen forklarer når vi behandler personlige opplysninger med henblikk på våre legitime interesser. Du kan be oss om å stoppe behandlingen av ​​disse opplysningene. Vennligst se punkt 8 for detaljer.

 

Denne personvernerklæringen inneholder følgende punkter:

 1. Hva er omfattet av denne erklæringen om beskyttelse av personopplysninger?
 2. Hvilke opplysninger samler KlarPris inn om meg?
 3. Hva med informasjonskapsler?
 4. Hvordan bruker KlarPris mine opplysninger?
 5. Deler KlarPris mine personopplysninger med andre?
 6. Hvordan behandler og lagrer KlarPris mine opplysninger?
 7. Hvor lenge oppbevarer KlarPris mine opplysninger?
 8. Endringer av brukerbetingelser og personvernerklæringen
 9. Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørsmål eller problemer?

 

1. Hva er omfattet av denne personvernerklæringen om beskyttelse av personopplysninger?

Denne erklæringen om beskyttelse av personopplysninger beskriver hvordan KlarPris (også kalt «vi» og «oss») gjør bruk av opplysningene dine i forbindelse med:

 1. Besøk på KlarPris’ hjemmesider
 2. Bruk av Markedsplassen
 3. KlarPris’ prosesser for markedsføring

 

2. Hvilke opplysninger samler KlarPris inn om meg?

Den informasjonen vi samler inn om kunder, hjelper oss til å tilpasse og forbedre produktene og hjemmesidene våre. Her er de informasjonstypene vi samler inn:

 1. Informasjon som du gir oss: Vi mottar og lagrer den informasjonen du taster inn på hjemmesiden vår og på Markedsplassen. Dette kan eksempelvis være kontaktopplysninger hvis du booker en demo, og den informasjonen du har tastet inn under «Brukerprofil» på Markedsplassen. Vi behandler bare alminnelige personopplysninger, ikke personsensitive opplysninger. Vi bruker bl.a. denne informasjon til å gi støtte.
 2. Automatisk informasjon: Visse typer av informasjoner mottar vi automatisk når du besøker hjemmesidene våre. Vi bruker f.eks. «informasjonskapsler» på våre hjemmesider, som blant annet gir oss anonymisert informasjon om hvilken enhet og nettleser du besøker vår hjemmeside fra.
 3. Nyhetsbrev: Vi bruker nett-beacons for å gjøre nyhetsbrevene våre relevante og verdiskapende for deg. En nett-beacon er en kode som forteller oss om du mottar vår e-post, om du åpner den og ev. klikker på en lenke i nyhetsbrevet.
 4. Informasjon fra samarbeidspartnere:Vi mottar til tider informasjon fra samarbeidspartnerne våre. Klikk her for å se eksempler på våre samarbeidspartnere, og hvilken type data vi mottar fra dem.

 

3. Hva med informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres av nettleseren din når du bruker nettsteder. Du kan styre hvordan nettsteder bruker informasjonskapsler ved å konfigurere nettleserens innstillinger (se nettleserens hjelpefunksjon for å lese mer om informasjonskapsel-kontroller). Merk at hvis du deaktiverer informasjonskapsler fullstendig, vil KlarPris’ hjemmeside muligens ikke fungere optimalt for deg. Blant annet vil hjemmesiden ikke kunne huske påloggingsinformasjonen din til Markedsplassen. Derfor anbefaler vi at du lar informasjonskapslene være aktivert. Les vår informasjonskapselpolitikk.

 

 

4. Hvordan bruker KlarPris mine opplysninger?

KlarPris bruker opplysningene vi samler inn om deg til følgende formål:

 1. å oppfylle en kontrakt eller treffe foranstaltninger i forbindelse med en kontrakt (dette vil typisk være ifm. at du oppretter deg som bruker og aksepterer våre brukervilkår)
 2. å bekrefte din identitet
 3. å ta imot betalinger
 4. å sende ut nødvendig informasjon (for eksempel relatert til betalinger eller utløp av abonnementet ditt), og nyhetsbrev
 5. å tilby kundeservice eller støtte

 

5. Deler KlarPris mine personopplysninger med andre?

Vi deler opplysningene dine med databehandlere (underleverandører) og i noen tilfeller med dataansvarlige (samarbeidspartnere).

 1. Underleverandører:Vi deler personopplysningene dine med virksomheter som hjelper oss med å drive forretningen vår ved å behandle personlige opplysninger på vegne av KlarPris. Slike virksomheter omfatter leverandører av betalingstjenester, nyhetsbrevplattformer og CRM-systemer. Alle våre underleverandører er underlagt en databehandleravtale som sikrer at de behandler dataene dine ansvarlig og etter gjeldende lovgivning. Du kan få en oversikt over underleverandørene våre og hvilke opplysninger de mottar ved å klikke her.
 2. Samarbeidspartnere:Våre samarbeidspartnere vil ofte være produsenter og grossister som selger produkter via Markedsplassen. Som eksempel på deling av data, vil vi videresende opplysningene dine til en grossist, såfremt du ønsker å opprette en konto hos den gitte grossisten. Klikk her for å se hvilke samarbeidspartnere vi kan videresende din informasjon til, såfremt du ber oss om det.
 3. Ditt samtykke:Du vil alltid motta en samtykke-erklæring såfremt vi ønsker å bruke informasjonen din på andre måter enn som beskrevet i denne personvernerklæringen, eller i våre brukervilkår. Vi vil selvfølgelig aldri bruke informasjonen din til andre formål enn beskrevet, såfremt vi ikke mottar ditt samtykke.

 

6. Hvordan behandler og lagrer KlarPris mine opplysninger?

 

Er mine personopplysninger sikre?

Vi er klar over at sikkerheten til personopplysningene dine er viktig. Vi bruker derfor både administrative, tekniske og fysiske sikkerhetsfunksjoner til å beskytte personopplysningene dine.

 

Hvor lagrer KlarPris mine personopplysninger?

Personopplysningene og filene dine lagres på KlarPris’ servere, på serverne i de virksomhetene som leverer tjenester til oss, samt hos de av samarbeidspartnerne våre du ber oss om å dele data med.

 

Overfører KlarPris mine personlige opplysninger på tvers av landegrenser? 

Vi kan overføre personopplysningene dine til andre land i overensstemmelse med gjeldende lover. Data behandles kun innenfor EU, eller i USA hos virksomheter som har tilsluttet seg Privacy Shield-nettverket.

 

Hvilke rettigheter har jeg med hensyn til mine personopplysninger, og hvordan kan jeg utøve disse rettighetene?

I henhold til lovgivningen har du rett til å be oss om en kopi av personopplysningene dine, å rette opplysningene dine, å få slettet eller å begrense (stoppet enhver aktiv) behandling av personopplysningene dine. I tillegg har du rett til å få utlevert personopplysningene dine i et strukturert, maskinlesbart format.

Du kan gjøre innsigelse mot behandlingen av personopplysningene dine under visse omstendigheter (særlig der vi ikke trenger å behandle opplysningene for å oppfylle et kontraktlig eller annet juridisk krav, eller hvor vi bruker opplysningene til direkte markedsføring).

Disse rettighetene kan være begrenset hvis oppfyllelsen av ​anmodningen din ville avsløre personlige opplysninger om en annen person, eller hvis du ber oss om å slette opplysninger, som vi ifølge loven skal oppbevare, eller har overbevisende legitime interesser i å oppbevare (f.eks. med henblikk på å forhindre svindel).

Hvis du vil utøve noen av ​​disse rettighetene, kan du kontakte oss ved hjelp av nedenstående opplysninger. I tillegg kan du redigere personopplysningene dine på Markedsplassen ved å gå til din «Brukerprofil».

Hvis du har uløste problemer, har du rett til å rapportere dem til EU eller en annen databeskyttelsesmyndighet hvor du bor, arbeider, eller hvor du mener at det kan ha forekommet en potensiell overtredelse. Du kan til enhver tid også kontakte datatilsynet, såfremt du mener at vi ikke overholder datalovgivningen. Kontaktopplysninger finnes på hjemmesiden: www.datatilsynet.dk

 

Tilbakekallelse av samtykke eller på annen måte innsigelse mot direkte markedsføring

Du har en til enhver tid rett til å reserver deg mot direkte markedsføring eller profilering som vi utfører til direkte markedsføring ved å klikke på avmeldingslenken nederst i nyhetsbrevene våre, eller ved å kontakte oss via opplysningene som er angitt på slutten av denne erklæringen.

 

7. Hvor lenge oppbevarer KlarPris mine opplysninger?

Når du oppretter deg som bruker på Markedsplassen, behandler og oppbevarer vi de fleste av personopplysningene dine så lenge du er en aktiv bruker av våre plattform. Når vi ikke lenger har bruk for opplysningene dine, blir de naturligvis slettet. Når du stenger kontoen din, begynner vi å slette visse personopplysninger som vi ikke lenger har en forretningsmessig grunn til å beholde etter 90 dager, f.eks. passordet ditt og betalingsopplysningene dine. Vi beholder likevel typisk personopplysninger i forbindelse med vår kontrakt og forretningstransaksjoner med deg i 5 år etter din siste interaksjon med oss.

Vi behandler personopplysninger til markedsføringsformål til du ber oss om å stoppe, og i en kort periode heretter (for å gi oss mulighet for å gjennomføre forespørslene dine). Vi opprettholder også en permanent registrering av at du har bedt oss om å ikke sende deg direkte markedsføring eller om å behandle opplysningene dine, slik at vi kan respektere forespørselen din i fremtiden.

 

8. Dine rettigheter

Som registrert har du ifølge personvernreglene rett til innsikt i opplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til dataportabilitet, som betyr at du kan få dataene dine utlevert i strukturert, alminnelig og maskinlesbart format. I tillegg har du rett til korrigering, som betyr at du har rett til å få endret uriktig data, såfremt det skulle fremkomme. Du har også rett til å få dataene dine slettet fra systemene våre, og rett til innsigelse mot måten vi behandler dataene dine på. Endelig har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt.

 

9. Endringer av brukerbetingelser og personvernerklæringen

Hvis du velger å besøke hjemmesidene våre, vil besøket ditt og enhver tvist om privatlivets fred være underlagt denne erklæringen, våre brukerbetingelser og dansk lov. Vår forretning endrer seg løpende, og det samme gjør personvernerklæringen vår og brukervilkårene våre. Derfor bør du sjekke hjemmesiden vår regelmessig for å se de siste endringene. Med mindre annet er angitt, gjelder vår nåværende personvernerklæring for alle opplysninger vi har om deg.

 

10. Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørsmål eller problemer?

Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring, problemer eller ønsker vedrørende beskyttelse av personopplysninger, kan du komme i kontakt med vår databeskyttelsesansvarlige Jens Davidsen på jens@klarpris.dk.