KlarPris’ underleverandører

Her finner du en samlet oversikt over våre underleverandører, samt hvilke data hver underleverandør har tilgang til. Vennligst merk at ikke alle underleverandørene våre mottar personrelatert data. Alle underleverandørene våre leverer en tjeneste som vi mener er nødvendig for å kunne leve opp til den avtalen du inngår når du melder deg på.

 

ACTIVECAMPAIGN (NYHETSBREV)

 • Navn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Selskapsnavn
 • Kilde (her menes forretningspartneren som kunden kan bruke, f.eks. Order Management).
 • Rating (her mener vi kundens handelstall. Dette bestemmes av en algoritme)
 • Type tilgang til KlarPris
 • Aktiviteter i forbindelse med markedsføring (f.eks. “åpne x e-post” eller “har klikket på x-lenke i x e-post).

 

E-CONOMIC (FAKTURERING)

 • Ingen personlige data lagres på denne plattformen.

 

EVERNOTETRELLO & ASANA (INTERNE FORRETNINGSNOTATER)

 • Ofte vil det ikke være noen personlige data på denne plattformen. Vi har imidlertid valgt å inkludere det, ettersom kundenavn og kontaktinformasjon kan oppstå hvis det blir gjort et notat om dem. Dette kan for eksempel være en påminnelse om å kontakte dem.

 

HOTJAR (NETTSIDEOVERVÅKNING)

 • Ingen personlige data lagres på denne plattformen.

 

MAILCHIMP (NYHETSBREV)

 • Navn
 • E-post
 • Kilde (her menes forretningspartneren som kunden kan bruke, f.eks. Order Management).
 • Rating (her mener vi kundens handelstall. Dette bestemmes av en algoritme)

 

MICROSOFT (HOSTING)

 • Navn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Passord for KlarPris
 • Kilde (her menes forretningspartneren som kunden kan bruke, f.eks. Order Management).
 • Rating (her mener vi kundens handelstall. Dette bestemmes av en algoritme)
 • Selskapsnavn
 • Telefonnummer for selskapet
 • CVR-nummer

 

PIPEDRIVE (CRM-SYSTEM)

 • Navn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Selskapsnavn
 • CVR
 • Handlinger som våre ansatte må ta (f.eks. “Kontakte denne kunden”)
 • Merknader fra samler med kunder (f.eks. “Kunde x hadde spørsmål om dette” eller “Jeg hjalp til med x”)

 

PLECTO (PRESENTASJON AV DATA)

 • Selskapsnavn
 • Selskapsrating
 • Brukernavn
 • Rating (her mener vi kundens handelstall. Dette bestemmes av en algoritme)

 

RECURLY (FAKTURERING)

 • Navn
 • E-post
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer
 • Forretningsadresse
 • CVR-nummer

 

REVISO (FAKTURERING)

 • E-post
 • Navn
 • Telefonnummer

 

SIGNIFLY (WEBSITE HOSTING)

 • Ingen personlige data lagres på denne plattformen.

 

SLACK (INTERN KOMMUNIKASJON I SELSKAPET)

 • Ofte vil det ikke være noen personlige data på denne plattformen. Vi har imidlertid valgt å inkludere det, ettersom kundenavn og eventuell kontaktinformasjon kan oppstå hvis en ansatt i KlarPris må formidle informasjon om kunden til en annen ansatt.

 

TEAMVIEWER (STØTTESYSTEM)

 • Ingen personlige data lagres på denne plattformen.

 

ZAPIER (VERKTØY FOR AUTOMATISERING AV INTERNE PROSESSER)

 • Navn
 • E-post
 • Telefonnummer

 

ZENDESK (STØTTESYSTEM)

 • Navn
 • E-post
 • Interne notater (med dette menes blant annet status for støtteoppgaven)

 

Alle våre underleverandører er underlagt en databehandleravtale som sikrer at de behandler dataene dine med respekt, og etter gjeldende lover.