Er du journalist, eller arbeider du med PR?

Da må du gjerne kontakte oss. Vi er alltid klare til å snakke om innkjøpsportale vår og byggebransjen, dele vår kunnskap og komme med kommentarer på aktuelle saker. Du kan også kontakte oss hvis du ønsker å lage et innslag om KlarPris. Alternativt kan du bruke materialet nedenfor.

Kort om KlarPris

Vi har mer enn 40 års erfaring fra byggebransjen, og den kunnskapen har vi brukt til å utvikle en unik innkjøpsportal for håndverkere i bransjen.

Innkjøpsportalen viser tilgjengelighet og nettopriser for varene på tvers av håndverkerens leverandører. Dermed er det en effektiv one-stop-shop-løsning som optimerer innkjøpsprosessen – både tidsmessig og økonomisk.

Virksomheten ble grunnlagt i 2013, og hvert år har den vokst voldsomt. I dag er vi til stede i Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike. Bare i Danmark brukes vår innkjøpsportal av mer enn 1400 håndverksvirksomheter.

Jens Davidsen
Founder & CEO