Samarbeidspartnere som vi mottar data fra:

På det norske markedet har vi en samarbeidsavtale med Ordrestyring.no og Håndverksdata. Dette betyr at alle kunder av Ordrestyring får tilgang til KlarPris. For at dette skal la seg gjøre, mottar vi følgende informasjon fra Ordrestyring.dk:

  • Navn
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Kilde
  • Organisasjonsnummer på den virksomheten som kunden arbeider for

 

I tillegg trekker vi selv følgende bakgrunnsinformasjon fra Brønnøysundregistrene for å kunne betjene kunden best mulig:

  • Virksomhetsnavn
  • Virksomhetens adresse, postnummer og by
  • Bransje-ID
  • Antall medarbeidere i virksomheten